Абітурієнту

До Олександрійського професійного аграрного ліцею  приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства (що перебувають на території України на законних підставах) та мають повну чи базову загальну середню освіту.

Вступники до ліцею подають такі документи:

  • заяву на ім’я директора;
  • документ про освіту (оригінал);
  • паспорт (ксерокопія);
  • медична довідка Ф № 086-У на придатність до обраної професії;
  • ксерокопія паспорта одного з батьків з підписом «Копія вірна, підпис» 1,2,11 ст.;
  • ідентифікаційний код (ксерокопія);
  • карта щеплень (оригінал);
  • 6 фото 3х4 см.;
  • довідка про склад сім’ї .

Правила прийому до Олександрійського професійного аграрного ліцею на 2024 рік

І. Загальна частина

1.1 Правила прийому до Олександрійського професійного аграрного ліцею (далі ліцей) на 2024 рік розроблені на підставі Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року  № 499 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1550 від 12.12.2019 року, № 541 від 10.06.2022 року).

1.2. До ліцею приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Особливості прийому на навчання до закладу професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до ліцею, за умови наявності ліцензії на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців.

1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Іноземці, особи без громадянства та особи, яким надано статус закордонного українця, здобувають професійну (професійно-технічну) освіту в ліцеї  відповідно до чинного законодавства України.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до ліцею.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до ліцею здійснюється для здобуття:

професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник»;

1.5. Прийом  громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію в.о. директора ліцею Сергій БРАТЧЕНКО, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ліцею на 2024 рік розроблені відповідно до законодавства України, затверджені директором ліцею та погоджені з департаментом освіти і науки Кіровоградської обласної військової адміністрації  не пізніше 01 грудня 2023 року, та внесені до Єдиної електронної бази з питань освіти.

2.4. Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів безпосередньо від вступника (його батьків та/або законних представників) та/або через електронний кабінет вступника, які реєструються у журналі реєстрації документів для вступу;

визначає форму ведення журналу реєстрації документів для вступу (паперова чи електронна);

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;

організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди та офіційний вебсайт  ліцею opal.kr.ua

2.6. Строки проведення прийому на навчання у 2024-2025 навчальному році буде відбуватися з 1 червня по 31 серпня 2024 року за такими професіями:

На  базі    базової   середньої  освіти (9 класів)  

№ п/пПрофесіяПлановий обсягОсвітньо-кваліфікаційний  рівеньТермін навчанняОбмеження за професією
1*  Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування;  *  Тракторист-машиніст   сільськогосподарського виробництва; *   Водій автотранспортних засобів25  3 – розряд     Категорії А1, А2, В1   Категорія «С»3роки 3 міс– Вік після закінчення терміну навчання – старше  17 років, з віковими обмеженнями на право використання посвідчення водія з 18 років. – Медичні обмеження
2*  Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів;  *  Водій автотранспортних засобів  *  Машиніст крана автомобільного25    4 –  розряд   Категорія «С» 4 – розряд3 роки – Вік після закінчення терміну навчання – старше  17 років, з віковими обмеженнями на право використання посвідчення водія з 18 років. – Медичні обмеження
3*  Перукар(перукар-модельєр);  * Манікюрник251- клас 3- розряд         (І клас)3р 5 міс 

На  базі  повної  загальної  середньої  освіти (11 класів)

№ п/пПрофесіяПлановий обсягОсвітньо-кваліфікацій-ний  рівеньТермін навчанняОбмеження за професією
1*  Тракторист-машиніст   сільськогосподарського виробництва; *   Водій автотранспортних засобів 30Категорії А1, А2, В1   Категорія «С»    1,5 року  – Вік після закінчення терміну навчання – старше  17 років, з віковими обмеженнями на право використання посвідчення водія з 18 років. – Медичні обмеження

Зазначені  обмеження є  додатковими  до медичних показників щодо можливості вступника навчатися за певною професією.

ІІІ. Порядок прийому заяв та документів для вступу

3.1. Вступники подають заяву про вступ до ліцею, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, у:

паперовій формі (особисто);

електронній формі (через електронний кабінет).

3.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

6 кольорових фотокарток розміром 3 × 4 см;

копії документів, що дають право на пільги при вступі до ліцею (за наявності);

копію документа, (одного з документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

письмову згоду на обробку персональних даних.

Якщо з об’єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа).

3.3. Вступнику видається розписка довільної форми з переліком отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання розписки долучається до документів вступника.

3.4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією ліцею.

В ліцеї створено консультаційний пункт при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.

3.5. Вступник може подати заяви на вступ одночасно не більше ніж до п’яти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

за рейтинговим списком вступників;

за результатами співбесіди;

за результатами середнього балу відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту;

за результатами вступних випробувань.

4.2. Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду):

у випадках, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує кількість місць регіонального замовлення на відповідну професію та/або відповідний ліцензований обсяг, прийом до ліцею проводиться за результатами співбесіди, у тому числі дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій;

вступники мають право подати заяву на вступ до ліцею незалежно від місця проживання;

приймальна комісія не має права відмовити особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи на території відповідної територіальної громади.

4.4. Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14  Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту.

4.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються  до Олександрійського професійного аграрного ліцею поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники закладу загальної середньої освіти, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники закладу загальної середньої освіти, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу;

особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею за обраною формою здобуття освіти.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора Олександрійського професійного аграрного ліцею.

5.6. Зарахування до ліцею на навчання за рахунок місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з закладу професійної (професійно-технічної) освіти. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій ліцей може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за відповідністю правил прийому до Олександрійського професійного аграрного ліцею Типовим правилам прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України здійснює департамент освіти та науки Кіровоградської обласної військової адміністрації.