УЧАСТЬ У ОБЛАСНОМУ ОНЛАЙН – ЗАХОДІ

Майстри виробничого навчання ліцею Світлана ВОЙТЕНКО та Анна МОЛЕБНА брали участь онлайн-заході з проблеми «Сучасні підходи до оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти з професій сфери послуг. Техніки та технології формувального оцінювання» 

(платформа Zoom), що організували НМК ПТО у Кіровоградській області. 

Під час виступу спікери поділились досвідом своєї роботи, щодо технік та технологій формувального оцінювання під час виробничого навчання. 

За допомогою сервісу Canva, підготували  цікаву, креативну і яскраву презентацію.

Продемонстрували декілька інтернет- сервісів, які використовують під час проведення виробничого навчання, а саме: Google Форми, LearningApps, Wordwall, Quizizz, Всеосвіта. Це дає змогу вивести сучасний урок на якісно новий рівень, підвищити статус майстра, розширити можливості ілюстративного супроводу уроку, створювати умови для реалізації різних форм навчання, видів діяльності та ефективної організації контролю знань, умінь і навичок учнів.

Categories: