Правила поведінки здобувачів освіти в закладі

1. Здобувачі освіти ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

1.1. Систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом освіти.

1.2. Підтримувати традиції ліцею, його авторитет.

1.3. З повагою ставитися до державних символів України.

1.4. Виявляти  повагу до викладачів та інших працівників ліцею.

1.5. Поважати честь та гідність усіх учасників освітнього процесу.

1.6. Дотримуватися правил техніки безпеки під час освітнього процесу.

1.7. Дбайливо ставитися до ліцейного майна.

1.8. Гідно, культурно поводитися у ліцеї та за його межами.

1.9. Дотримуватися правил особистої гігієни, протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

2. Здобувачі освіти ПОВИННІ:

2.1. Приходити до ліцею не пізніше як за 10 хвилин до початку занять.

2.2. Мати охайний офіційно-діловий зовнішній вигляд.

2.3. Мати при собі необхідне канцелярське приладдя, зошити, підручники для кожного заняття.

2.4. На перерві – гідно поводитися, дотримуватися етичних норм поведінки у спілкуванні з іншими здобувачами освіти та дорослими.

2.5. Реагувати на зауваження чергових викладачів, адміністрації.

2.6. Будь-яку їжу споживати винятково у приміщенні їдальні.

2.7. Дотримуватися правил особистої гігієни під час прийому їжі.

3. Здобувачам освіти ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

3.1. Залишати приміщення ліцею без дозволу класного керівника, майстра в/н або адміністрації навчального закладу.

3.2. Запізнюватися, не відвідувати заняття без поважних причин.

3.3. Запрошувати до ліцею сторонніх осіб без дозволу адміністрації.

3.4. Вживати алкогольні напої, тютюнові вироби, наркотичні засоби, психотропні речовини.

3.5. Забруднювати довкілля, зокрема територію та приміщення ліцею.

3.6. Використовувати мобільні телефони під час занять не в освітніх цілях.

3.7. Приносити до ліцею предмети, ніяк не пов’язані з освітнім процесом.