Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

Загальноосвітня підготовка

Навчальні програми для 10-11 класів (Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, 2011 рік)

Професійна підготовка

Стандарти професійної освіти