Запрошення до дистанційного проходження курсів підвищення кваліфікації

Шановні колеги!
Запрошуємо до дистанційного проходження курсів підвищення кваліфікації на базі Українського відкритого університету післядипломної освіти (УВУПО), який  є першим в Україні самоврядним (автономним) закладом освіти типу розподіленого університету, що діє на засадах взаємодії формальної, неформальної та інформальної освіти.УВУПО функціонує відповідно до «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (Постанова КМУ від 21.08.2019 р. № 800).Курси, що призначені для підвищення кваліфікації вчителів, можуть (за бажанням) включати досить розлогу електронну (мультимедійну) бібліотеку (1-11кл.) та інструкції для її використання. Також передбачені опції для людей з порушеннями зору та слуху (адаптований сурдопереклад та шрифт текстів під мову Брайля). Представлені  кейс-уроки охоплюють всю шкільну програму та адаптовані для інклюзивного навчання.З попереднім переліком курсів Ви можете ознайомитися на сторінках викладачів віртуальних кафедр (http://uvu.org.ua/).Пропонуємо різноманітні курси з психології, НУШ, освіти дорослих, цифрових технологій, менеджменту освіти, філології, природничих та гуманітарних дисциплін тощо. Зокрема:

1.        Підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів освіти на принципах відкритої освіти (Автор: д.п.н., професор Олійник В.В.).

2.        Цифрова адженда освіти: цифрові компетентності, цифровий інтелект педагога (автор: д.п.н. професор Карташова Л.А.).

3.        Системи управління навчанням: пошук інноваційних рішень для дистанційної освіти (автор: д.п.н. професор Карташова Л.А.).

4.        Цифровий освітній простір: концептуальні засади формування; організація та підтримка діяльності учасників освітнього процесу (автор: д.п.н. професор Карташова Л.А.).

5.        Технології відстеження трудової успішності випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти (автор: д.п.н., професор Сергеєва Л. М.).

6.        Визначення результатів навчання як основного чинника формування професійної компетентності фахівця (автор: к.п.н., доцент Пащенко О.В.).

7.        Професійне самовдосконалення керівників закладів професійної (професійно-технічної освіти) (автор: к.п.н., доцент Купрієвич В. О.).

8.        Професійна культура майбутніх фахівців у контексті розвитку суспільства знань (автор: д. п. н. професор Петренко Л.М.).

9.        Ключові вміння 21-го століття: реалізація в Новій українській школі (автор: к.п.н., доцент Швень Я. Л.).

10.     Шкільний урок ХХI ст.: типи, проєкти, аналіз: Нотатник педагога (автор: к.п.н., доцент Скрипник М.І.).

11.    Психологічна безпека освітнього середовища: сутність та умови створення (автор: д.психол.н., професор Бондарчук О.І.).

12.    Психологічні умови попередження та подолання соціальної напруженості в освітніх організаціях (автор: д. психолог.н., професор, Карамушка Л.М.).

13.    Технологія роботи з обдарованими дітьми (автор: к.п.н., доцент Пінчук Н. І.).

14.    Управління закладом освіти як проєктно-орієнтованою організацією (автор: д.п.н., професор Рябова З. В.).

15.    Управління проектами в закладах освіти: навч. програма спецкурсу для слухачів курсів підвищення кваліфік. (керів. закладів освіти) очно-дистанційної форми навчання (автор: к.п.н., доцент Оліфіра Л.М.).

16.    Супервізія як сучасна форма підтримки професійного розвитку педагогічних і управлінських кадрів системи освіти (автор: д.п.н., професор Клокар Н.І.)

17.Саморегуляція як чинник попередження професійних криз особистості (автор: к.п.н. Москальова А.С.)                                                                                                                                   18.Успішне входження педагогічних працівників в освітню організацію як чинник їхнього благополуччя (автор: к.п.н. Москальов М.В.)

19.Фахівець із соціальної роботи в умовах сьогодення: як стати успішним (автор: к.п.н., д.психол.н. Балахтар В.В.)Записатись на спецкурси: http://uvu.org.ua/elektronni-resursy/spetsialni-kursy/ Для уточнень просимо звертатись: uvu.umo@gmail.com /  Viber: +380955360681

Categories: